untitled
#Farewell @yingtum #BFF @ticky_lunnie (at Baan Khun Ya@Meenburi)

#Farewell @yingtum #BFF @ticky_lunnie (at Baan Khun Ya@Meenburi)

Very last meal of this year with @yingtum (at แม่ศรีเรือน @Paradise Park)

Very last meal of this year with @yingtum (at แม่ศรีเรือน @Paradise Park)

Last supper of this year with @yingtum (at Rex Hotel)

Last supper of this year with @yingtum (at Rex Hotel)

Patriotic Banana Crêpe Cake by Som | เพื่อนส้มทำเครปกล้วยหอมรักชาติ (at สมพงศ์ซีฟู้ด เลียบทางด่วนรามอินทรา)

Patriotic Banana Crêpe Cake by Som | เพื่อนส้มทำเครปกล้วยหอมรักชาติ (at สมพงศ์ซีฟู้ด เลียบทางด่วนรามอินทรา)

เพื่อนส้มทำ banana crêpe cake มาให้ทาน (at สมพงศ์ซีฟู้ด เลียบทางด่วนรามอินทรา)

เพื่อนส้มทำ banana crêpe cake มาให้ทาน (at สมพงศ์ซีฟู้ด เลียบทางด่วนรามอินทรา)

เลี้ยงรุ่นมินิเพื่อนมหาไถ่ & แฟร์เวล @yingtum (at สมพงศ์ซีฟู้ด เลียบทางด่วนรามอินทรา)

เลี้ยงรุ่นมินิเพื่อนมหาไถ่ & แฟร์เวล @yingtum (at สมพงศ์ซีฟู้ด เลียบทางด่วนรามอินทรา)

Back to BKK (at Rama IX Bridge)

Back to BKK (at Rama IX Bridge)

กุ้งแม่น้ำเต้น รสดี (at ร้านอาหารครัวริมเขื่อน มหาชัย สมุทรสาคร)

กุ้งแม่น้ำเต้น รสดี (at ร้านอาหารครัวริมเขื่อน มหาชัย สมุทรสาคร)

หลงทางมา (at ร้านอาหารครัวริมเขื่อน มหาชัย สมุทรสาคร)

หลงทางมา (at ร้านอาหารครัวริมเขื่อน มหาชัย สมุทรสาคร)

เหนื่อยเราไม่เหนื่อย อ้วนละแน่ๆ @yingtum @ttentography  (at ตลาดโต้รุ่ง HUAHIN Night Market)

เหนื่อยเราไม่เหนื่อย อ้วนละแน่ๆ @yingtum @ttentography (at ตลาดโต้รุ่ง HUAHIN Night Market)